سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
دو آزمندند که سیر نشوند . آن که علم آموزد ، و آن که مال اندوزد . [نهج البلاغه]