سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
حق سنگین است اما گوارا ، و باطل سبک لیکن در کام چون سنگ خارا . [نهج البلاغه]