سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
خداوند، پاک است و پاکان را دوست دارد ؛پاکیزه است و پاکیزگان را دوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]